Izvēlies savu valstiIzvēlies savu valsti
Latvija - Profesionāļiem

Ilgmūžība – izdariet savu izvēli apdomīgi

Tarkett ir videi nekaitīgas ražošanas un ilgtspējīgu izstrādājumu projektēšanas līderis.
Mūsu pieeja paredz sniegt klientiem vienkāršu un skaidru informāciju, kas ļauj izvēlēties piemērotu grīdas segumu atbilstoši projekta un budžeta prasībām, kā arī ilgtspējīgu risinājumu nepieciešamībai.
SMēs īstenojam ilgtspējības principu savu izstrādājumu projektēšanas un ražošanas ikdienas praksē. Mēs pievēršam galveno uzmanību četrām galvenajām jomām, kur klienti var veikt izsvērtu izvēli.

Ja iespējams, izvēlieties labāku materiālu – dabisku un atjaunojamu
Tarkett sniedz detalizētu informāciju par saviem grīdas segumiem un to sastāvu, lai palīdzētu izvēlēties videi nekaitīgāku izstrādājumu.

Lai jūs varētu izdarīt izsvērtu izvēli, visi Tarkett izstrādājumi tagad tiek marķēti ar etiķeti, kas uzrāda šādu parametru procentuālo daudzumu:
■ dabiski un atjaunojami izejmateriāli
■ otrreiz pārstrādāto materiālu daudzums
■ vai izstrādājumu iespējams otrreiz pārstrādāt
■ GOS emisiju līmenis (GOS saturs μg/m3 pēc 28 dienām)

Izvēlieties grīdas segumu, kura ražošanai patērēts mazāk resursu
Visi Tarkett izstrādājumi tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem vides standartiem ražotnēs, kurām piešķirts ISO 9001 un ISO 14001 sertifikāts, veicot regulārus neatkarīgu auditoru vides risku novērtējumus. Mēs rūpīgi kontrolējam galvenos ūdens un elektroenerģijas patēriņa, otrreizējās pārstrādes līmeņa un radīto atkritumu daudzuma rādītājus, lai nepārtraukti uzlabotu resursu izmantošanu.

Izvēlieties drošākus un veselībai nekaitīgus izstrādājumus, kas veicina labklājību cilvēkiem draudzīgās telpās
Izvēloties Tarkett izstrādājumus, jūs īstenojat mūsu kopīgo mērķi - uzlabot dzīves kvalitāti, it īpaši uzlabot gaisa kvalitāti ēku un māju iekštelpās.

Tarkett izstrādājumi:
■ nodrošina vislabāko iekštelpu gaisa kvalitāti grīdas segumu tirgū ar desmit reizes mazāku GOS emisiju, nekā nosaka spēkā esošie Eiropas standarti
■ samazina tīrīšanas ķimikāliju un ūdens un enerģijas patēriņu, pateicoties tādiem virsmas apstrādes līdzekļiem, kā, piemēram, iQ un Topclean XP.

Materiālu atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde
Bez tam jūs varat aktīvi piedalīties otrreizējā pārstrādē, iesaistoties Tarkett ReUse – nozarē plašākajā grīdas segumu otrreizējās pārstrādes programmā. Kopš 1966. gada Tarkett dažādās valstīs savāc pēcieklāšanas atkritumus, pārstrādā tos un izmanto jauniem grīdas segumiem, kā arī pārstrādā grīdas segumus pēc lietderīgās izmantošanas beigām un nododot tos izmantošanai visdažādāko izstrādājumu ražošanai – no ceļazīmēm līdz cauruļvadiem. Tarkett pārstrādā vairāk nekā 77 000 tonnu atkritumu gadā.

Tarkett etiķete Balanced Choice (izsvērta izvēle)

Tarkett etiķete Balanced Choice sniedz mūsu klientiem vienkāršu un pārskatāmu informāciju par mūsu izstrādājumu sastāvu un to, kā šie izstrādājumi veicina ilgtspējīgu attīstību. Šī etiķete ir ievērojams jauninājums grīdas segumu ražošanas nozarē, un turpmāk ar to tiks marķēti visi Tarkett izstrādājumi.

Katram izstrādājumam šī etiķete uzrāda šādu parametru procentuālo daudzumu:
■ dabiski un atjaunojami izejmateriāli
■ otrreiz pārstrādāto materiālu (galvenokārt ražošanas un ieklāšanas atkritumu) daudzums
■ vai izstrādājumu iespējams otrreiz pārstrādāt
■ GOS emisiju līmenis (GOS saturs μg/m3 pēc 29 dienām).

Labāka iekštelpu gaisa kvalitāte – Tarkett saistības attiecībā uz GOS* emisijām)
Pašlaik visu Tarkett ražoto grīdas segumu GOS emisiju līmenis ir mazāks par 100 μg/m3 (GOS daudzums pēc 28 dienām), kas veicina labāku iekštelpu gaisa kvalitāti. Tas padara Tarkett par nozares atsauces etalonu attiecībā uz GOS samazināšanu, jo Tarkett grīdas segumu GOS emisiju līmenis ir desmit reizes mazāks par spēkā esošajos Eiropas standartos noteikto. Tarkett turpinās samazināt GOS emisiju apjomu, lai nodrošinātu labāku gaisa kvalitāti ēkās un mājās. Turklāt Tarkett ir ieviesis Tarkospray – unikālu līmi uz ūdens bāzes, kas uzlabo grīdas segumu ieklājēju darba apstākļus un ievērojami samazina GOS emisijas ieklāšanas laikā. Tarkett izstrādā ekodizaina jauninājumus, lai saviem klientiem nodrošinātu vislabāko iekštelpu gaisa kvalitāti.

*GOS – gaistošie organiskie savienojumi.