Izvēlies savu valstiIzvēlies savu valsti
Latvija - Profesionāļiem

Konfidencialitātes

Tarkett ir svarīgi aizsargāt jūs personas datu privātumu. Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā Tarkett izmanto jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šis dokuments ir jālasa kopā arSīkfailu politiku.

Personas datu operators

Personas datu operators irTarkett Latvija, Francijas vienkāršota akciju sabiedrība ar pamatkapitālu7.700.00 eiro,un uzņēmums reģistrēts Tirdzniecības reģistrā Nanterre ar numuru 352 849 327, reģistrācijas vieta:
Tarkett - Latvija
Kārļa Ulmaņa gatve 2,
LV-1004 Rīga, LATVIJA
(turpmāk — “Tarkett”).

Ārējās saites

Šī Privātuma politika attiecas tikai uz datiem, ko apstrādā Tarkett vai kāda cita šīs Grupas institūcija.

Tarkett neuzņemas atbildību vai nav atbildīgs par trešajām personām sniegto personas datu apstrādi pat tad, ja Tarkett tīmekļa vietnē norādītas saites uz trešajām pusēm.

Šī Privātuma politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai lietojumprogrammām, kurām var piekļūt, izmantojot Tarkett tīmekļa vietni vai lietojumprogrammu.

Datu vākšana un lietošana

Šī Privātuma politika attiecas uz datiem, kas apkopoti gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp personas datiem, ko mēs varam apkopot, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, tīmekļa vietnes, sociālos tīklus, saziņu ar klientiem un notikumus (izstādes u. c.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs apvienojam personas datus, kas tiek vākti, izmantojot vienu metodi (piemēram, tīmekļa vietni), ar personas datiem, kas iegūti ar citu metodi (piemēram, izstādes, tikšanās ar klientiem).

Tarkett vāc un apstrādā jebkuru informāciju, ko jūs sniedzat tīmekļa vietnē vai ar citiem līdzekļiem, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, adreses, e-pasta adreses, tālruņa numuru un, ja darbojaties profesionālajā jomā, jūsu uzņēmuma nosaukumu un uzņēmumā ieņemamo amatu.

Ja nepieciešams norādīt personas datus, jūs tiksiet informēti par šāda veida datu norādīšanu obligātā kārtā vai pēc izvēles ar simbolu *.

Tarkett var apstrādāt jūsu personīgos datus jebkuram no tālāk norādītajiem mērķiem (mērķis var būt atšķirīgs atkarībā no gadījuma):

  • klientu atbalsta dienestam: Tarkett apstrādā jūsu personas datus, lai sniegtu jums atbalstu, it īpaši atbildot uz jūsu pieprasījumu.
  • konkursam un citiem reklāmas piedāvājumiem: ar jūsu piekrišanu (jebkurā brīdī, kad tas ir nepieciešams) Tarkett var apstrādāt jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, izmantojot e-pastu, īsziņas, tālruņa sarunas vai pastu, par pakalpojumiem un precēm, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt (tirgvedības komunikācija, reklāmas piedāvājumi u.c.).
  • statistiskai analīzei: Tarkett var apstrādāt jūsu personas datus, lai veiktu statistisko analīzi (tirgvedības analīzi, mūsu kampaņu efektivitātes novērtēšanu u.c.),
  • administratīviem mērķiem saistībā ar drošību un piekļuvi Tarkett sistēmām, platformām, drošām tīmekļa vietnēm vai lietojumprogrammām,
  • citiem likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem.

Personas datu izpaušana/pārsūtīšana

Tarkett var izpaust jūsu personas datus jebkurai Tarkett grupā esošajai institūcijai un, ja nepieciešams, Tarkett apakšuzņēmējiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) vai ārpus tās un kas apstrādā jūsu personas datus Tarkett vārdā iepriekš minēto nolūku dēļ. Tarkett nepārdos, neizīrēs vai neizpaudīs jūsu personas datus citām pusēm.

Tarkett var būt spiests atklāt jūsu personas datus, ja tos pieprasa saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai nolikumu, vai atbildēt uz jebkuru pieprasījumu no administratīvas vai tiesu iestādes.

Vākto personas datu drošība

Tarkett apņemas aizsargāt jūsu personas datus un uzturēt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai izvairītos no nepareizas vai nejaušas jūsu personas datu izpaušanas, lietošanas, piekļūšanas, pazušanas, grozīšanas vai bojāšanas.

Tarkett īsteno drošas datu sistēmas, kas atbilst nozares standartiem. Jūsu personas datiem var piekļūt tikai Tarkett vai tā apakšuzņēmēju darbinieki, lai veiktu noteiktu uzdevumu vienam no iepriekš definētajiem mērķiem. Turklāt visi Tarkett un tā apakšuzņēmēju darbinieki ievēro konfidencialitātes saistības.

Ja personas dati tiek pārsūtīti uz valsti, kas atrodas ārpus EEZ, tad tiek ieviesti šādi personas datu aizsardzības un drošības pasākumi:

  • personas datu pārsūtīšana uz jebkuru Tarkett institūciju vai apakšuzņēmēju valstī, kas saskaņā ar Eiropas Komisiju nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni.
  • to personas datu pārsūtīšana, uz ko attiecas Eiropas Komisijas standarta līguma panti.

Glabāšanas ilgums

Tarkett glabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķi, kādam tie tika iegūti, ievērojot piemērojamos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un tiesiskās un normatīvās prasības, it īpaši atskaites prasības.

Piekļuve jūsu personas datiem

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu datiem, to labošanu vai dzēšanu vai iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem un nosūtot e-pasta ziņojumu uz datuprivatums[@]tarkett.com vai sūtot vēstuli pa pastu uz:
Tarkett - Latvija
Kārļa Ulmaņa gatve 2,
LV-1004 Rīga, LATVIJA
(turpmāk — “Tarkett”).

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām jūsu pieprasījums tiks parakstīts, un tam tiks pievienota personu apliecinoša dokumenta fotokopija ar jūsu parakstu. Jums jāmin arī adrese, uz kuru tiks nosūtīta atbilde.